Monday, September 26, 2011

不敢相信,这是真的吗!?

好兴奋!好开心!
不敢想太多现在这个情况,只希望就是我所渴望的瞬间!
OH LA LA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday, September 21, 2011

今天才回想起的领悟


远大的目标,就像跑步的终点站。
一直抬高头望着远方的终点,很快就会因为遥远的感觉而放弃。
一开始设定好目标,然后低着头看着脚下,一步一步的跑,才能支持到终点。
大事,都是又一件件的小事累计而成的。


原来我生来就懂得了这个道理,只是一时的低落让我忘记了。
而我用了两年的时间回想起来,虽然浪费了730天,却让我一辈子记得!值得。